Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng - bác sỹ Tuấn

Hẹn đặt khám: 0914.915.188

Dịch vụ

 • Điều trị viêm tai giữa
  Điều trị viêm tai giữa
 • Khám phát hiện sớm ung thư vòm họng
  Khám phát hiện sớm ung thư vòm họng
 • Điều trị viêm họng
  Điều trị viêm họng
 • Điều trị viêm mũi
  Điều trị viêm mũi
 • Khám phát hiện sớm ung thư thanh quản
  Khám phát hiện sớm ung thư thanh quản
 • Khám phát hiện sớm ung thư hạ họng
  Khám phát hiện sớm ung thư hạ họng
 • Điều trị viêm thanh quản
  Điều trị viêm thanh quản
 • Tư vấn và phẫu thuật tại bệnh viện công và bệnh viện tư
  Tư vấn và phẫu thuật tại bệnh viện công và bệnh viện tư
 • Điều trị viêm phế quản
  Điều trị viêm phế quản